ΓΥΣ (χάρτες ιταλίας, γερμανίας, ελληνικών νησιών, δορυφορικά δεδομένα, αεροφωτογραφίες, ελληνικά νησιά, gps πλοηγός, )

Δείγματα δεδομένων

Όνομα Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού
Διεύθυνση Πεδίον Άρεως 11362 Αθήνα
Τηλέφωνο Τηλ : 210-8842811
Δεδομένα

Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που διαθέτει καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του Ελληνικού χώρου στις ακόλουθες κλίμακες:

Κλίμακα Κάλυψη Δείγμα Χάρτης Διανομής
1:1.000.000 Όλη η Ελλάδα
1:500.000 Όλη η Ελλάδα
1:250.000 Όλη η Ελλάδα
1:100.000 Όλη η Ελλάδα
1:50.000 Όλη η Ελλάδα)
1:10.000 Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
1:5.000 Όλη η Ελλάδα

Η πλειοψηφία των παραπάνω χαρτών χρησιμοποιεί το προβολικό σύστημα HATT και ΕΓΣΑ 87

Επίσης διατίθενται και αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων από το 1948 και μετά. Πολλά από τα παραπάνω δεδομένα διατίθενται και σε ψηφιακή μορφή (π.χ. ισοϋψείς καμπύλες).

 • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους με βήμα καταγραφής 30 μέτρα Κλίμακα ανάλογη του 1 : 25.000
 • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους με βήμα καταγραφής 100 μέτρα. Κλίμακα ανάλογη του 1 : 50.000
 • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους με βήμα καταγραφής 250 μέτρα. Κλίμακα ανάλογη του 1 : 250.000
 • Υψομετρικές καμπύλες σε ψηφιακή μορφή.Προέρχονται απο διαγράμματα 1:5000 και με ισοδιάσταση 20 μέτρα. Κλίμακα ανάλογη 1 : 5000
 • Διανυσματικά δεδομένα χαρτών κλίμακας 1 : 50.000 σε 10 θεματικά επίπεδα
 • Διανυσματικά δεδομένα σε 10 θεματικά επίπεδα απο χάρτες κλίμακας 1 : 250.000
 • Διανυσματικά δεδομένα σε 11 θεματικά επίπεδα απο χάρτη κίμακας 1 : 1.000.000
 • Κατάλογοι τοπωνυμιών
 • Διανυσματικά δεδομένα αναθεωρημένων χαρτών κλίμακας 1 : 50.000
 • Τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας απο 1: 500 εώς 1 : 5.000
 • Τριγωνομετρικά σημεία που αποτελούν το τριγωνομετρικό δίκτυο της χώρας
 • Βαρυτομετρικά σημεία που αποτελούν το βαρυτο μετρικό δίκτυο της χώρας
 • Γεωμαγνητικά σημεία που αποτελούν το γεωμαγνητικό δύκτιο της χώρας.
 • Χάρτες ανωμαλιών βαρύτητας κλίμακας 1 : 250.000
 • Χωροσταθμικές αφετηρίες.
 • Χάρτης μαγνητικής απόκλισης κλίμακας 1 : 1.000.000

Mετάβαση στο site